Cavalls / Hípica

Cavalls / Hípica

Assegurança per cobrir la "salut" del cavall sencer, castrat o euga d'un valor màxim de 30.000 €, per a ús propi, destinat a la Doma (clàssica o vaquera), el Passeig o Salts. El seu assegurament es realitza a través d'una garantia bàsica (Obligatòria), podent-se complementar amb unes garanties opcionals com el robatori, la responsabilitat civil o el transport de l'animal.

Poden assegurar-se els cavalls amb una edat inicial mínima de 45 dies i màxima de 12 anys en el moment de la contractació.

COBERTURA BÀSICA

• Mort per causes naturals, malaltia (inclòs còlic i accident); per incendi i llamp, explosió o bomba (si no el cobreix el Consorci); transport per qualsevol mitjà i sacrifici humanitari.
• Sacrifici immediat necessari: és el sol·licitat per l'assegurat i acceptat prèvia acta de peritatge veterinària efectuada per un veterinari assignat.
• Sacrifici econòmic: sol·licitat per l'assegurat, si l'animal no pot dedicar-se a cap activitat, afectat per causa amaparada en pòlissa.
• Retirada de l'animal: des de qualsevol lloc accessible per al camió fins al lloc autoritzat per a la destrucció. Límit de 250 €.
• Despeses quirúrgics per intervenció causada per còlic gastrointestinal o fractura greu (assistència veterinària): anestèsia, cirurgia i cures post-operatoris. Si hagués necessitat de transport fins quiròfan, es cobreix un € per km (màxim de 200 km)

Garanties opcionals:
• Robatori, furt i pèrdua:
100% capital assegurat amb una franquícia del 20%.
• Transport i estades a fires i altres llocs: danys soferts per l'animal durant si transport (inclòs l'embarcament i el desembarcament) i l'estada en recintes firals, certàmens i altres llocs (per un període de temps no superior a 30 dies en el àmbit d'Espanya i la UE)
• Responsabilitat Civil: Com a propietari de l'animal i per danys causats per l'animal o animals que figurin en el contracte. Danys corporals, materials, patrimonials conseqüencials, defensa i reclamació.

Formulari sol·licitar informació

Estic d'acord amb el tractament de la informació (LOPD). En virtut de la Llei 15/1999 de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les seves dades personals, que poden estar en aquesta comunicació, estan incorporades en un fitxer automatitzat responsabilitat de Gerbrokers 2018 SL. Aquests dades no seran transmeses a terceres persones. Si desitja exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició, pot dirigir-se a: Carrer Avall 77, 3a pl 08350 Arenys de Mar, Barcelona, o per correu electrònic a gerbrokers@gerbrokers.com

Copyright © 2017 by GerBrokers - Designed by Track Comunicación                                                                                                                      Política de privacidad / Aviso legal

Scroll to Top