Col·lectius vida

Col·lectius vida

L'assegurança Col·lectiu de Risc és una assegurança subscrit per l'Empresa que cobreix principalment els riscos de mort, invalidesa permanent absoluta, invalidesa permanent parcial i invalidesa professional, segons el que l'empresa desitgi contractar o el que marqui el conveni col·lectiu del sector.

Aquesta pòlissa es pot contractar amb Participació en els beneficis, és a dir, si el resultat anual del contracte és positiu per a l'asseguradora, aquesta extorna un percentatge del cost de la pòlissa a l'empresa contractant.

Si ja la té contractada, desitja contractar o pel conveni col·lectiu està obligat a subscriure una pòlissa de vida per als seus empleats, ha de tenir en compte que a causa de les diferents modalitats existents, ha d'efectuar una avaluació de risc per determinar el tipus de contracte i cobertures que són necessàries o més convenients per a la seva empresa.

Formulari sol·licitar informació

Estic d'acord amb el tractament de la informació (LOPD). En virtut de la Llei 15/1999 de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les seves dades personals, que poden estar en aquesta comunicació, estan incorporades en un fitxer automatitzat responsabilitat de Gerbrokers 2018 SL. Aquests dades no seran transmeses a terceres persones. Si desitja exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició, pot dirigir-se a: Carrer Avall 77, 3a pl 08350 Arenys de Mar, Barcelona, o per correu electrònic a gerbrokers@gerbrokers.com

Copyright © 2017 by GerBrokers - Designed by Track Comunicación                                                                                                                      Política de privacidad / Aviso legal

Scroll to Top