Cyberseguretat

Cyberseguretat

L'assegurança CYBER és un producte mixt. Això vol dir que d'una banda cobreix danys propis dels nostres sistemes informàtics o dades i per un altre els danys que puguem produir a tercers des del nostre sistemes. Tot això ja sigui per un error propi o per un acte mal intencionat, de tercers o d'empleats.

La part de danys propis, ens cobreix la reconstrucció dels sistemes i sobretot de les dades, sent essencial que a més ens indemnitzarà per la pèrdua de beneficis que la paralització ens suposi. Queda inclosa l'extorsió o amenaça d'extorsió, que sense ser un dany encara, seria el pas previ.
La part de responsabilitat civil, cobreix els danys que produïm a tercers per transmissió de codis maliciosos, divulgació de les seves dades, publicació en xarxes socials de comentaris - notícies que puguin considerar-se que vulneren algun dret, denegació de servei, ús de la nostra xarxes per tercers per atacar altres sistemes, en general la part de responsabilitat civil, qualsevol dany que produïm a tercers des del nostre sistema informàtic.

Aquest producte ens permet estar coberts davant aquest tipus de riscos.

Formulari sol·licitar informació

Estic d'acord amb el tractament de la informació (LOPD). En virtut de la Llei 15/1999 de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les seves dades personals, que poden estar en aquesta comunicació, estan incorporades en un fitxer automatitzat responsabilitat de Gerbrokers 2018 SL. Aquests dades no seran transmeses a terceres persones. Si desitja exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició, pot dirigir-se a: Carrer Avall 77, 3a pl 08350 Arenys de Mar, Barcelona, o per correu electrònic a gerbrokers@gerbrokers.com

Copyright © 2017 by GerBrokers - Designed by Track Comunicación                                                                                                                      Política de privacidad / Aviso legal

Scroll to Top