Decessos / Sepeli

Decessos / Sepeli

És una assegurança pel qual l'asseguradora garanteix a la prestació del serviciuo fúnebre en el moment de la defunció de cadascun dels assegurats inclosos en la pòlissa, fins al límit màxim del capital assegurat vigent en el moment de la mort.
Una assegurança que li ofereix un món de serveis amb els que vostè i els seus podran estar tranquils.
Garanties bàsiques:
• Servcio fúnebre
• Assistència en viatge
• Trasllat nacional i internacional
• Servei de gestoria i assessorament en decessos:
   - Servico testament gratuït
• Assistència psicològica al dol

Garanties opcionals:
• Repatriació al país d'origen
• Mort i invalidesa permanent per accident

Formulari sol·licitar informació

Estic d'acord amb el tractament de la informació (LOPD). En virtut de la Llei 15/1999 de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les seves dades personals, que poden estar en aquesta comunicació, estan incorporades en un fitxer automatitzat responsabilitat de Gerbrokers 2018 SL. Aquests dades no seran transmeses a terceres persones. Si desitja exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició, pot dirigir-se a: Carrer Avall 77, 3a pl 08350 Arenys de Mar, Barcelona, o per correu electrònic a gerbrokers@gerbrokers.com

Copyright © 2017 by GerBrokers - Designed by Track Comunicación                                                                                                                      Política de privacidad / Aviso legal

Scroll to Top