Drons

Drons

És un nou producte que cobreix la responsabilitat davant els danys, tant materials com personals, que es poden causar a tercers a conseqüència del maneig d'un Dron amb ús professional (no particular, ni militar).

És un segur obligatori regulat per Llei (Reial Decret 8/2014), en el que la Responsabilitat es limita en funció del pes de l'aparell:
• Menys de 20 quilos: 300.000 € de límit per sinistre.
• Més de 20 quilos: el límit per sinistre augmenta, sent aproximadament 960.000 €.

A DESTACAR DE LA POLIZA
Sense aplicació de franquícia.
Límits per sinistre molt favorables per al client. Cada siniestro disposa del màxim de la suma assegurada contractada.
Es pot incloure més d'un Dron en l'assegurança.
S'adapta a les necessitats de cada client, perquè es poden disposar drones amb diferents límits assegurats, de manera que s'adeqüin a l'ús al que serà destinat.
Pode tenir un únic dron amb diversos usos declarats.
Pòlissa anual prorrogable.

Perfil de clients i activitats assegurades:
• Activitats científiques, tècniques i d'investigació.
• Inspeccions d'edificis, torres elèctriques, grans instal·lacions i sinistres.
• Fotogrametría: mineria, aixecaments topogràfics, obres públiques.
• Filmació: indústria cinematogràfica.
• Agricultura: inspeccions, reforestacions, informació de cultius.
• Extinció de focs.

SOLUCIONS ASSEGURADORS
• Les empreses i autònoms han de ser registrats com a operadors de drones davant l'Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA).
• El producte protegit davant els danys materials en les instal·lacions i els danys personals que es causen a tercers per a utilitzar un dron d'ús professional (no particular).
• La cobertura de l'assegurança obligatòria de responsabilitat civil és la que marca la llei: 300.000 €.
• Per als clients que ho necessiten, s'ofereixen opcions amb límits d'indemnització més amplis: fins a 600.000 € o fins a 1.200.000 €.

Formulari sol·licitar informació

Estic d'acord amb el tractament de la informació (LOPD). En virtut de la Llei 15/1999 de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les seves dades personals, que poden estar en aquesta comunicació, estan incorporades en un fitxer automatitzat responsabilitat de Gerbrokers 2018 SL. Aquests dades no seran transmeses a terceres persones. Si desitja exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició, pot dirigir-se a: Carrer Avall 77, 3a pl 08350 Arenys de Mar, Barcelona, o per correu electrònic a gerbrokers@gerbrokers.com

Copyright © 2017 by GerBrokers - Designed by Track Comunicación                                                                                                                      Política de privacidad / Aviso legal

Scroll to Top