Flotes de vehicles

Flotes de vehicles

Sota aquesta denominació s'engloba aquell grup de vehicles superior a deu unitats, que tinguin un vincle en comú (associació, club, empresa, etc. ...)

- Abaratiment dels costos de l'assegurança en ser un col·lectiu.
- Reducció de treballs administratius, al gestionar-se en una única pòlissa.
- Regularització trimestral d'altes i baixes.

A més del propi assegurança de circulació, podem donar cobertures en cas d'incendi, robatori, trencament de vidres, pèrdua total del vehicle, tot risc, assistència en carretera i altres garanties que necessiti l'empresa per als seus vehicles.

Comptar amb l'assegurança de flotes millora el cost de les assegurances dels vehicles de la seva empresa en comparació de la contractació individual.

Formulari sol·licitar informació

Estic d'acord amb el tractament de la informació (LOPD). En virtut de la Llei 15/1999 de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les seves dades personals, que poden estar en aquesta comunicació, estan incorporades en un fitxer automatitzat responsabilitat de Gerbrokers 2018 SL. Aquests dades no seran transmeses a terceres persones. Si desitja exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició, pot dirigir-se a: Carrer Avall 77, 3a pl 08350 Arenys de Mar, Barcelona, o per correu electrònic a gerbrokers@gerbrokers.com

Copyright © 2017 by GerBrokers - Designed by Track Comunicación                                                                                                                      Política de privacidad / Aviso legal

Scroll to Top