Vida directius

Vida directius

És una assegurança creat per proporcionar als seus empleats i / o directius una protecció personal i familiar davant imprevistos, ja sigui mort o incapacitat permanent o absoluta.

Avantatges per a l'empresa i per als seus empleats:
• Millorarà la seva imatge. Una empresa compromesa amb el benestar i la seguretat dels seus treballadors.
• Benefici social. Al seu torn, instrumenta els compromisos per pensions de l'empresa per donar cobertura a convenis col·lectius i també retribució complementària.
• Major protecció. Obtindran protecció personal i familiar en cas d'invalidesa o mort per accident o per accident de circulació.

Destacades cobertures:
• Cobertura bàsica: mort (principal i obligatòria).

• Cobertures opcionals:
     • Invalidesa permanent absoluta.
     • Defunció per accident.
     • Defunció per accident de circulació.

• Assegurament de capitals elevats.
• Tracte VIP en cas de reconeixement mèdic.
• Protecció per a l'empresa: el beneficiari de la pòlissa pot ser el mateix prenedor o entitat jurídica. La pignoració és una opció d'aquesta assegurança.
• Subscripció àgil i ràpida.
• Dissenyat a mida.

Formulari sol·licitar informació

Estic d'acord amb el tractament de la informació (LOPD). En virtut de la Llei 15/1999 de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les seves dades personals, que poden estar en aquesta comunicació, estan incorporades en un fitxer automatitzat responsabilitat de Gerbrokers 2018 SL. Aquests dades no seran transmeses a terceres persones. Si desitja exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició, pot dirigir-se a: Carrer Avall 77, 3a pl 08350 Arenys de Mar, Barcelona, o per correu electrònic a gerbrokers@gerbrokers.com

Copyright © 2017 by GerBrokers - Designed by Track Comunicación                                                                                                                      Política de privacidad / Aviso legal

Scroll to Top