Accidents conveni

Accidents conveni

Assegurança dissenyada amb la finalitat d'aportar una solució a l'empresa de forma àgil i ràpida per garantir el que estableix el seu conveni col·lectiu.
Va dirigit als empresaris que tenen l'obligació de contractar aquestes cobertures per als seus empleats, materialitzant aquesta contractació a través d'una pòlissa d'assegurança d'accidents col·lectius.

Cobertures:
• Els convenis col·lectius estableixen que en cas de defunció o invalidesa per accident, s'indemnitzi al treballador o als seus beneficiaris amb una quantitat determinada.
• Depenent del Conveni Col·lectiu de què es tracti, queden coberts només els accidents que es produeixin en l'àmbit laboral, o també en l'àmbit extra laboral.
• El prenedor de la pòlissa és l'empresa i els assegurats són cada un dels empleats. La pòlissa ofereix cobertura a tots els empleats que estiguin donats d'alta en el TC2.

Formulari sol·licitar informació

Estic d'acord amb el tractament de la informació (LOPD). En virtut de la Llei 15/1999 de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les seves dades personals, que poden estar en aquesta comunicació, estan incorporades en un fitxer automatitzat responsabilitat de Gerbrokers 2018 SL. Aquests dades no seran transmeses a terceres persones. Si desitja exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició, pot dirigir-se a: Carrer Avall 77, 3a pl 08350 Arenys de Mar, Barcelona, o per correu electrònic a gerbrokers@gerbrokers.com

Copyright © 2017 by GerBrokers - Designed by Track Comunicación                                                                                                                      Política de privacidad / Aviso legal

Scroll to Top