Autoritats i Funcionaris

Autoritats i Funcionaris

Garanteix la cobertura al funcionari, càrrecs electes i polítics davant de tota reclamació de tercers presentada en contra en l'exercici de les seves funcions.
Va dirigit a.
• Tots els membres dels seus òrgans de Funcionaris o personal laboral que mantinguin amb el beneficiari de l'assegurança una relació de caràcter continuada en virtut d'un contracte regit pel dret públic o privat bé a través d'un contracte fix o per temps indefinit.
• Cònjuge legal o parella de fet del Funcionari.
• Hereus, legataris o drethavents del Funcionari.
• Càrrecs electes i polítics.
• Antics Funcionaris (retirats)
• Únicament als efectes de la cobertura d'actes incorrectes per pràctiques laborals, es considerarà Funcionari tot empleat del prenedor de l'assegurança.

L'assegurança cobreix les reclamacions contra els funcionaris via procediment administratiu (via de retorn o acció directa, executats per la pròpia administració pública), per una investigació del tribunal de comptes i / o directament per la via penal.

garanties:
• Entitats administraticas dependents.
• Despeses de defensa d'emergència.
• Cobertura per antics funcionaris.
• Entitats externes.
• Actes incorrectes per pràctiques laborals.
• Despeses de relacions públiques i despeses de protecció de reputació.
• Despeses temporals d'inhabilitació.
• Constitució i despeses de fiances per garantir responsabilitats civils i eludir la presó preventiva.
• La persona clau.
• Gsstos de consultoria per segrest.

Formulari sol·licitar informació

Estic d'acord amb el tractament de la informació (LOPD). En virtut de la Llei 15/1999 de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les seves dades personals, que poden estar en aquesta comunicació, estan incorporades en un fitxer automatitzat responsabilitat de Gerbrokers 2018 SL. Aquests dades no seran transmeses a terceres persones. Si desitja exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició, pot dirigir-se a: Carrer Avall 77, 3a pl 08350 Arenys de Mar, Barcelona, o per correu electrònic a gerbrokers@gerbrokers.com

Copyright © 2017 by GerBrokers - Designed by Track Comunicación                                                                                                                      Política de privacidad / Aviso legal

Scroll to Top