Responsabilitat directius

Responsabilitat directius

L'assegurança d'Administradors i Directius protegeix el patrimoni personal d'aquests enfront de reclamacions per perjudicis causats a tercers que siguin conseqüència d'errors de gestió.

Es consideren com tercers:
La pròpia empresa o societat prenedora de l'assegurança.
Els accionistes, socis o partícips o una part d'ells.
Els treballadors o empleats.
Els creditors, com a proveïdors i subministradors.
Altres tercers amb interessos vulnerats.
Defensa de l'assegurat enfront de la reclamació i la constitució de les fiances judicials exigides per garantir les resultes civils del procediment.

Podem afegir cobertures adaptades a les necessitats concretes que puguin tenir au empresa o activitat.

Formulari sol·licitar informació

Estic d'acord amb el tractament de la informació (LOPD). En virtut de la Llei 15/1999 de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les seves dades personals, que poden estar en aquesta comunicació, estan incorporades en un fitxer automatitzat responsabilitat de Gerbrokers 2018 SL. Aquests dades no seran transmeses a terceres persones. Si desitja exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició, pot dirigir-se a: Carrer Avall 77, 3a pl 08350 Arenys de Mar, Barcelona, o per correu electrònic a gerbrokers@gerbrokers.com

Copyright © 2017 by GerBrokers - Designed by Track Comunicación                                                                                                                      Política de privacidad / Aviso legal

Scroll to Top