Clíniques privades

Clíniques privades

Els centres mèdics han d'estar ben protegits davant reclamacions de pacients o accidents que puguin ocórrer a les seves instal·lacions.
Aquesta assegurança cobreix tant el centre i els seus equipaments com l'actuació dels seus professionals o els danys que puguin patir els empleats en l'exercici de la seva activitat.
Cobertures Responsabilitat Civil Sanitària:
• Responsabilitat civil explotació.
• Responsabilitat civil patronal.
• Responsabilitat civil per danys a immobles llogats.
• Defensa jurídica.
• Prestació de fiances judicials.
• Responsabilitat civil professional.
• Responsabilitat civil subsidiària de metges externs.
• Sostracció de béns del pacient.
• Responsabilitat creuada.
• EL protecció de dades.
• Danys a expedients i documents.
• Responsabilitat civil subsidiària per l'ús de vehicles dels empleats.
• Responsabilitat civil de servei de guarda-roba.
• Danys per aparells de Raigs X.

Formulari sol·licitar informació

Estic d'acord amb el tractament de la informació (LOPD). En virtut de la Llei 15/1999 de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les seves dades personals, que poden estar en aquesta comunicació, estan incorporades en un fitxer automatitzat responsabilitat de Gerbrokers 2018 SL. Aquests dades no seran transmeses a terceres persones. Si desitja exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició, pot dirigir-se a: Carrer Avall 77, 3a pl 08350 Arenys de Mar, Barcelona, o per correu electrònic a gerbrokers@gerbrokers.com

Copyright © 2017 by GerBrokers - Designed by Track Comunicación                                                                                                                      Política de privacidad / Aviso legal

Scroll to Top